Agenda Toneelvereniging ‘Voor ‘t Voetlicht’

in verband met de Coronacrisis kunnen we deze voorstelling helaas niet in juni 2020 opvoeren.

Schinnen, Kasteel Terborgh, rond 1800

Een van de laatste Bokkenrijders Geer wordt opgehangen en zijn vrouw, kinderen en moeder blijven alleen achter. Zij leiden een hard bestaan en worden verstoten en verbannen. Ze bedelen hun kostje bij elkaar. De gravin van de burcht strijkt over haar hart en brengt ze onder bij de jachtopziener. Maar dat is een brute en gewelddadige man. Wanneer hij te ver gaat verspeelt hij zijn hand en zijn leven!