Jeugdtoneel

Wie de jeugd heeft… heeft de toekomst!

Jeugdtoneel Puth sinds 2005

Tijdens de jaarvergadering van 2004 werd er leven geblazen in een werkgroep die later ervoor ging zorgen dat er een jeugdafdeling van onze vereniging zou ontstaan.

Voor de volwassenen binnen Puth en omstreken was er immers voldoende aanbod op het gebied van toneel, maar voor de schoolkinderen van Puth helaas niet. In tegenstelling tot dit aanbod, bleek de vraag groot tijdens de eerste toneellessen die werden aangeboden in mei/juni 2005 onder regie van Simon de Vos. 28 Kinderen namen dol enthousiast deel en ontvingen na afloop van de lessen een oorkonde!

Hiermee was de trend gezet en er volgenden nog meerdere seizoenen. Onder leiding van de professionele regisseurs Rianne Luijten en Dönci Bánki volgenden de kinderen uit de groepen vijf tot en met acht van de basisschool lessen. Deze werden afgesloten met uitvoeringen die van steeds grotere orde werden. De kinderen produceerden samen met hun leermeesters een heus Circus Fantastique in 2007! Tot tweemaal toe zat onze zaal helemaal vol. Een beter compliment kon onze jeugd niet krijgen!

Na deze veelbewogen voorstelling mocht de jeugdgroep deelnemen aan de openluchtvoorstelling van 2008 in de Vogelzang: Kenjer van de Raekening. Ze vormden een schoolklas uit de jaren ’40 en kregen zangles van onze zangpedagoog om het oude volkslied goed ten gehore te brengen! Wie dacht dat kinderen uit de 21e eeuw zich niet konden inleven in de oorlogskinderen, kreeg in deze voorstelling het tegendeel bewezen!

In seizoen 2009 zijn er weer acht basislessen gegeven  voor de beginners en gevorderden onder de kinderen. Dönci en Rian zorgden steeds weer voor een nieuwe inhoud in deze lessen waardoor de kinderen steeds iets nieuws kunnen leren en zichzelf kunnen ontwikkelen. Dönci nam vooral het deel van bewegingstheater op zich, terwijl Rian gespecialiseerd is in het vormen en uitdiepen van typetjes. Samen vormden zij een basis met de kinderen voor het toekomstige toneel in Puth.

Voor seizoen 2012-2012 zijn we in samenwerking met de basisschool Petrus Canisius gestart met proeflessen en werving van deelnemende kinderen. Onder regie van Rik Prinsen starten de lessen in de periode van 24 november 2011 tot 12 april 2012. De toneellessen vinden 15x op een donderdagmiddag om 15.15 uur  plaats in de Trefputh. Aan het einde van de toneellessen zal er een kleine presentatie gegeven worden.

Vanaf seizoen 2013 zijn geen nieuwe activiteiten gepland voor ons jeugdtoneel.

Wanneer u vragen heeft over of suggesties voor onze jeugdgroep, kunt u  mailen naar info@toneelputh.nl