PRIVACY OVEREENKOMST

Algemeen
Voor ‘t Voetlicht zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de relevante privacywetgeving (Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens/ AVG). Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals beschreven in deze voorwaarden. Voor overig gebruik zal er eerst toestemming aan u worden gevraagd. Door het gebruik van de website verklaart u deze algemene en privacy  voorwaarden te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

Bezoekers van onze site en contact via emailadres

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website (cookies). Daarnaast verzamelt Voor t Voetlicht slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door u  ter beschikking is gesteld. Dit is het geval om dienst, product of informatie te kunnen bieden die u bij ons afneemt. Denk hierbij aan het kopen van een kaartje(s) voor onze voorstelling, aanmelding als vriend van onze vereniging, een abonnement op onze nieuwsbrief, een bericht in ons gastenboek of een vraag stellen via ons contactformulier.

Persoonsgegevens.
Welke (persoons)gegevens verzamelen wij?
-geslacht
-naam (voor- en achternaam)
-adres
-land
-emailadres
-telefoonnummer

Gebruik persoonsgegevens
Voor ’t Voetlicht gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens bij de online kaartverkoop voor verzending van het eticket en voor contactgegevens bij evt. calamiteiten. (denk dan bijv. aan annulering van de voorstelling, wijziging in aanvangstijd of locatie).  Voor adequate en veilige verwerking is de betaling van de toegangskaarten ondergebracht bij een betrouwbare partner (naam)

Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor het aankondigen en communiceren van nieuwe voorstellingen of andere evenementen.(opt-in).
In het gastenboek op de website wordt uw naam en recensie getoond. Bij het contactformulier voor vragen of contact gebruiken wij uw gegevens om contact te krijgen of uw vragen te beantwoorden. Indien u ‘Vriend van’ onze vereniging gebruiken we persoonsgegevens voor facturatie en informatie over nieuwe voorstellingen en vriend van-aanbiedingen.

Website
Door het gebruik van de website verklaart u deze algemene en privacy  voorwaarden te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

Facebook
Facebook is de eigenaar van gegevens die u bij Facebook achterlaat als u een account heeft. Denk aan leeftijd, geslacht, woonachtig in regio, interesses, etc.
Voor ’t Voetlicht gebruikt advertenties op Facebook om onze voorstellingen en activiteiten toe te spitsen op de doelgroep met deze interesses.
Youtube
Filmmateriaal van onze voorstellingen worden openbaar getoond op youtube. Daarbij wordt het in beeld brengen van publiek of bezoekers zo veel mogelijk vermeden.
Cookies

Voor ’t Voetlicht kan mogelijk gebruik maken van cookies teneinde de besturing en navigatie van onze website te kunnen faciliteren.  U kunt cookies uitzetten via uw browser. Vanwege de diversiteit in browsers, verwijzen we u graag naar de informatiepagina van uw browser voor het instellen van uw cookie voorkeuren.
Google Analytics

Voor ’t Voetlicht  maakt geen gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website.

Beveiliging

Voor ’t Voetlicht doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Het beheer van persoonsgegevens is ondergebracht bij het bestuur van onze vereniging. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens Voor t Voetlicht diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Voor ‘t Voetlicht met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Wij handelen binnen de EU.
We garanderen dat de gegevens niet worden gebruikt voor andere doelen dan waarvoor u ze met Voor ’t Voetlicht heeft gedeeld.
Wij hanteren de bewaartermijnen zoals wettelijk vastgelegd. De gegevens worden in ieder geval bewaard tot uiterlijk 2 jaar na de beëindiging van de klantrelatie.

Uw rechten
U hebt recht op inzage, wijziging of verwijdering van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met Voor ’t Voetlicht via onderstaand contactadres. Indien u van mening bent dat Voor ’t Voetlicht met betrekking tot uw persoonsgegevens in strijd met de wet- en regelgeving handelt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Voor ’t Voetlicht kan wijzigingen aanbrengen in haar voorwaarden en privacy statement. Het meest actuele statement is geplaatst op onze website en in te zien via ons bestuur.

Vragen, opmerkingen, klachten
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Voor ’t Voetlicht dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via:

Toneelvereniging Voor ‘t Voetlicht
email: info@toneelputh.nl
website: www.toneelputh.nl